Mulciber vulkaan

Als je aan vulkanen denkt, zal je waarschijnlijk denken aan gigantische gebergtes in het verre Oosten, waar je het heet krijgt onder je voeten van de magma. Of komt Yellowstone in de Verenigde Staten wel bij je boven, bekend om het enorme gevaar wat een uitbarsting daarvan als gevolg kan hebben. Maar wat je misschien niet wist, is dat we in Nederland ook gewoon vulkanen hebben liggen. In mei 2020 is er zelfs nog een nieuwe ontdekt in het Nederlandse gedeelte van de Noordzee. Deze ligt op ongeveer honderd kilometer ten Noordwesten van Terschelling, en je leest er op deze pagina meer over.Ontdekking van de Mulciber vulkaan

De Geologische Dienst Nederland heeft afgelopen maand een grote ontdekking gedaan. Er liggen namelijk niet drie, maar vier vulkanen op Nederlands grondgebied. Op respectievelijk St. Eustatius en Saba (twee bijzondere gemeenten van Nederland in de Caribische Zee) liggen Mount Scenery en The Quill. Daarnaast werd in 1970 ten zuiden van Vlieland de Zuidwalvulkaan ontdekt. Tot vorige maand dacht men dat dit de enige vulkaan was op de oorspronkelijke Nederlandse bodem, maar met de ontdekking van de Mulciber komt dat aantal dus op twee (of eigenlijk dus op vier, inclusief de twee vulkanen op de bijzondere gemeenten van Nederland). De onderwatervulkaan bevindt zich ruim 3 kilometer onder de oceaanbodem, en werd ontdekt toen er rond deze plek naar olie werd geboord. De steensoorten die rondom deze vulkaan werden opgeboord, verschilden van de steensoorten die normaal gesproken op de bodem van de oceaan liggen, en bleken na onderzoek van de GDN erg veel te lijken op het gesteente dat in 1970 bij Vlieland werd gevonden. Na uitbundig onderzoek werd de conclusie op 9 mei 2020 met de Nederlandse bevolking gedeeld, waardoor Nederland nu dus in totaal vier slapende vulkanen telt.

Wat betekent dit voor Nederland?

Eigenlijk heeft de ontdekking van de Mulciber vulkaan weinig impact op de veiligheid van Nederlanders. De vulkaan is namelijk al sinds het Jura en het vroege Krijt, zo'n 150 miljoen jaar geleden, niet meer actief geweest en gaat dat binnenkort dus ook zeer waarschijnlijk niet worden. We hoeven dus niet bang te zijn dat de Mulciber onze samenleving net zo gaat bedreigen als bijvoorbeeld Yellowstone in de Verenigde Staten. Wel ligt er in de buurt van deze nieuw ontdekte onderwatervulkaan een vaarroute voor schepen, namelijk de Off Friesland North-route. De kans dat deze route ooit in gevaar komt, is door de diepe ligging en slapende toestand van de vuurspuwende berg echter ook nihil. Misschien vindt een wetenschapsbureau in de toekomst wel nog meer vulkanische activiteit, nog dichter bij huis dan Mulciber. En dan pas is er reden tot paniek. Nu kunnen we de nieuwe ontdekking met een gerust hart vieren!